Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement waarin ik zetel is een huis met vele kamers. Het gebouwencomplex huisvest zowel het gewestelijke Parlement, maar ook de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Parlement Francophone Bruxellois. Daarnaast heeft ook nog de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie haar werking in de gebouwen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Wat betreft de werking van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de GGC en de VGC ben ik actief in de volgende commissies:

 • Parlement
  • Commissie voor Infrastructuur - vast lid
  • Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken - plaatsvervanger
  • Commissie voor de Economische Zaken en Tewerkstelling - plaatsvervanger
  • Onderzoekscommissie met betrekking tot het beheer van Samusocial - lid met raadgevende stem
 • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  • Commissie voor de Sociale Zaken (vast lid)
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • Commissie voor Onderwijs en Vorming - vast lid
  • Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin - plaatsvervanger