Nieuws

Meer dan een half jaar nadat het Vlaams Parlement het decreet ter versterking van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) goedkeurde,…

Lees meer

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Paul Delva opvroeg bij Minister van Onderwijs Pascal Smet blijkt dat de uitstroom van jonge…

Lees meer

Ben je geïnteresseerd in mijn boek over de band tussen Brussel en Vlaanderen? Je kan het op verscheidene manieren bestellen:Ben…

Lees meer

In haar column “Wat doen we met Brussel ?” (DS 19 december 2013) gaat Béatrice Delvaux in op de band tussen Vlaanderen en…

Lees meer

Door middel van extra inspanningen op vlak van taal en taalbeleid in het onderwijs zorgen we ervoor dat ieder kind de maximale…

Lees meer

De afgelopen maanden schreef ik naarstig aan een eigen boek. Over de band tussen Brussel en Vlaanderen, tussen de iris en de…

Lees meer

CD&V heeft opnieuw bewezen er volledig te staan. De Operatie Innesto, die een goed jaar geleden van start ging, heeft een…

Lees meer

83 procent van de Nederlandstalige basisscholen in het Brussels Gewest heeft een MOS-milieubeleidsverklaring getekend. Daarmee…

Lees meer

 De Vlaamse en de Franse gemeenschap enerzijds en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) anderzijds zullen gegevens…

Lees meer

Enkele keren per jaar nodig ik een prominente figuur bij ons thuis uit voor een aangename en gezellige gespreksavond. Natuurlijk…

Lees meer

Torhoutse advocate maakt blitzcarrière en wordt Vlaams minister van Openbare Werken en MilieuWest-Vlaanderen telt een nieuwe…

Lees meer