Nieuws

Halverwege de legislatuur is een geschikt moment om de balans op te maken van het Brussels mobiliteitsbeleid: heel wat grote…

Lees meer

 Voor de zomer lanceerde Brussel Mobiliteit een stadsplannetje met daarop alle publiekeautoparkings in het centrum van Brussel,…

Lees meer

Minister-President Rudi Vervoort lanceerde in zijn traditioneel rentrée interview het idee voor een grote hervorming van de…

Lees meer

Volgens het onderwijstijdschrift Klasse wordt ‘co-teaching’ de trend van het komende schooljaar. De aanpak waarbij meerdere…

Lees meer

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel breidt in de nabije toekomst met 1971 plaatsen uit. Vlaams minister van Onderwijs Hilde…

Lees meer

Ik kreeg, soms ook uit onverwacte hoek, tal van positieve reacties op mijn opiniestuk in De Standaard van donderdag jl.Reacties…

Lees meer

Zelden iemand zoveel nagels met koppen weten slaan als Didier Pollefeyt, de vicerector onderwijs aan de KU Leuven (DS 12 mei).

Lees meer

Het voorstel om de gemeenschapscommissies af te schaffen is ‘une fausse bonne idée’. Laurette Onkelinx’ voorstel is dan ook een…

Lees meer

In de commissie Economie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vond op 21 april een debat plaats over de economische…

Lees meer

Gebruik het Engels als onthaaltaal in de Brusselse overheidsdiensten. Maak een digitaal bedrijfsplatform waar alle informatie…

Lees meer

"Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans slaat de bal mis als ze beweert dat in de Brusselse gemeenten nog geen…

Lees meer

Over enkele dagen vatten we de Goede Week aan, een periode die centraal staat in het christelijk geloof. De Goede Week begint…

Lees meer