Een Mobipunt brengt verschillende mobiliteitsopties op maat van een buurt op één plek samen: een openbaar vervoershalte,…

Lees meer

Uit het antwoord op een parlementaire vraag aan bevoegd staatssecretaris Laanan over het aantal jaarlijkse evaluatie van…

Lees meer

Sterker inzetten op wijkpolitie en op burgerbetrokkenheid. Dat is de rode draad van de Veiligheidsnota die CD&V-Brussel zopas…

Lees meer

Brussels parlementslid Paul Delva (CD&V) is ontgoocheld over het nieuwe uitstel voor het snel interventieteam dat de Brussels…

Lees meer

Constante agressie In zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Paul Delva, fractieleider voor CD&V in het Brussels…

Lees meer

In het Brussels Parlement werd vanmiddag een voorstel van ontwerprapport voorgesteld van de parlementaire onderzoekcommissie…

Lees meer

Eind december 2017 werd tijdens een scan van de Leopold II-tunnel in bepaalde delen asbest aangetroffen. Het asbest zit…

Lees meer

Mensen die in het Midden-Oosten en Noord-Afrika tot een godsdienstige minderheid behoren zijn al decennia lang het slachtoffer…

Lees meer

  De uitbreiding van de metro richting Schaarbeek is het meest ambitieuze infrastructuurproject van deze Br

Lees meer