Helaas geen ordonnantie voor pop-up stores in Brussel 6 februari 2017

 
De laatste jaren verschijnen ze, ook in Brussel, meer en meer in het straatbeeld: de pop-upstores. Winkels die zich tijdelijk in een leegstaand pand vestigen om nieuwe merken of producten uit te testen. Pop-upstores bieden tal van voordelen. Enerzijds is een pop-upstore in het voordeel van de eigenaar van het pand, want hij krijgt hiermee huurinkomsten. Anderzijds biedt het concept ook kansen voor de uitbater van de pop-upstore, want hij kan met weinig middelen zijn product uittesten. Lees meer
 
 

Montgomery moet veiliger worden voor fietsers 27 januari 2017

 
De beste manier om meer mensen op de fiets te krijgen in Brussel, is zorgen voor goede en veilige fietspaden. Hiervoor zijn niet per definitie gloednieuwe fietstrajecten nodig. Ook door relatief kleine ingrepen kan de veiligheid voor fietsers aanzienlijk vergroot worden. In Brussel zijn er echter nog te veel niet-aaneengesloten fietspaden. Ter hoogte van deze fietspadhiaten worden fietsers gedwongen om onveilige manoeuvres te maken. Lees meer
 
 

Tussentijdse balans voor mobiliteit in Brussel: wanneer slaat de turbo aan? 13 januari 2017

 
Halverwege de legislatuur is een geschikt moment om de balans op te maken van het Brussels mobiliteitsbeleid: heel wat grote projecten van de Brusselse regering staan in de steigers, maar om tegen het einde van de rit een mooi rapport te kunnen voorleggen, wordt het tijd dat de turbo aanslaat - met als belangrijke voetnoot dat enkele cruciale beleidsaspecten aan het Brusselse niveau ontsnappen: de vooruitgang van het GEN, het statuut van de bedrijfswagens, de uitbouw van transitparkings in de twee andere gewesten… Ook op al deze vlakken mag het gaspedaal (of beter: het elektrische pedaal) nu ingedrukt worden.   Lees meer
 
 

Deze herfst nog parkeergeleidingssysteem in de Vijfhoek 5 oktober 2016

 
Parkeergeleidingssysteem met dynamische borden
Voor de zomer lanceerde Brussel Mobiliteit een stadsplannetje met daarop alle publiekeautoparkings in het centrum van Brussel, de haltes van het openbaar vervoer en deVillo!-stations. De bedoeling was de bereikbaarheid van het stadscentrum, en in hetbijzonder de handelszaken, in de verf te zetten. Bij het op de kaart zetten van depublieke parkings lijkt het me onontbeerlijk om een goed parkeergeleidingssysteem oppoten te zetten om de leefbaarheid van het stadscentrum te blijven garanderen. Lees meer
 
 

Graag een eenvoudiger Brussel, maar met behoud van de waarborgen voor Nederlandstaligen 19 september 2016

 
Minister-President Rudi Vervoort lanceerde in zijn traditioneel rentrée interview het idee voor een grote hervorming van de Brusselse instellingen. Het aantal gemeenteraadsleden, schepenen en parlementsleden zou moeten afnemen, er moet - ook voor de gewestverkiezingen - op tweetalige lijsten kunnen gestemd worden, en last but not least zou de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) afgeschaft moeten worden. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Identiteitskaart

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?